Rådjursbesök

02.03.2018

Vintern har varit ovanligt kall och med mycket snö under en lång tid, vilket gjort att de annars så skygga rådjuren kommer fram ur skogen för att leta föda. Det har varit fem olika individer vid min fågelmatning och ätit det lilla som fåglarna tappat på marken. Jag började lägga ut mer havre både för gulsparvarna som började komma i allt större antal men också för rådjuren. Detta var mycket uppskattat och i gengäld lät de mig fotografera dem på bara några meters avstånd. Denna råbocken litade på mig tillräckligt mycket för att bara några meter bort lägga sig ner och vila en stund.